Lönar det sig att ha arbetat?

Pensionssystemet bygger på att den som arbetar mer tjänar in mer till sin pension. Samtidigt finns flera bidrag till äldre med låga pensioner. Dessa bidrag försvagar kopplingen mellan intjänad pension och hur mycket man får i plånboken. Här kan du se hur mycket en pensionär får behålla av en extra hundralapp i pension.

Denna räknesnurra är uppdaterad i augusti 2022 och beaktar höjningen av garantipensionen som trädde i kraft samma månad efter en överenskommelse mellan S, V, MP och C.

Allmän pension före skatt exklusive garantipension:
14500 kr

Kommun:

Hyra:

Marginaleffekten visar hur stor del av en extra intjänad hundralapp i pension som försvinner på grund av skatt och minskade bidrag.

Respektavståndet visar hur mycket mer pengar pensionären har i plånboken jämfört med om hen inte hade arbetat ihop någon pension alls, och bara fått garantipension.

Antaganden:

  • Ensamstående
  • Gått i pension vid 65
  • Jobbat och bott i Sverige i minst 40 år
  • Förmögenhet på högst 100 000 kr
  • Ingen tjänstepension eller andra inkomster
  • Samma avkastning på premiepensionen som på inkomstpensionen
  • Inkomstpensionstillägget avrundas inte, för att inte avrundningen ska påverka marginaleffekten

Konstruerad av Jacob Lundberg.

Läs mer om Timbros arbete med pensionerna.