Räkna ut din pension

Funderar du på hur hög pension du kommer att få? Här kan du se vilken pension du kan förvänta dig beroende på din livssituation och hur det går för Sveriges ekonomi.

Vad tjänar du?
25 000 kr

Hur gammal är du?
20 år

Vid vilken ålder började du jobba?
20 år

När vill du gå i pension?
67 år

Hur mycket ökar lönerna i Sverige varje år?
2 %

Ange hur mycket du tror att lönerna i Sverige kommer att öka varje år, exklusive inflation. Procentsiffran används även bakåt i tiden. Prognosen på 2 procent är hämtad från finansdepartementet.

Hur mycket ökar din lön varje år?
2.5 %

Ange hur mycket du tror att din lön kommer att öka varje år, exklusive inflation. Om du har börjat arbeta används denna procentuella ökning även för att räkna fram hur mycket du tjänade tidigare. Över arbetslivet får de flesta en högre löneökning än landet som helhet eftersom de får mer erfarenhet. 64-åringar har 20 procent högre snittinkomst än 30-åringar, enligt SCB, vilket motsvarar en årlig ökning på 0,5 procent. Om du är t.ex. läkare ökar nog din lön snabbare än så.

Hur hög avkastning får du på ditt pensionssparande?
5 %

Ange vilken fondavkastning i premiepension och tjänstepension som ska användas, både historiskt och i framtiden. Anges exklusive inflation och avgifter. Sedan 1900 har världens börser i snitt avkastat 5,3 procent realt. Avkastningen under pensionstiden antas vara hälften så hög som du anger här eftersom risken då i regel är lägre.Tjänstepensionen antas tjänas in mellan 25 och 65 års ålder, och premien antas vara 4,5 procent av lönen upp till taket i det allmänna systemet och 30 procent därutöver. Detta liknar mest villkoren för privatanställda tjänstemän (ITP 1). För i synnerhet offentliganställda är villkoren mer generösa.